Het nieuwe Holland Bike Festival zet fietsen en partners op de kaart

 

Fietsstad Amsterdam krijgt eindelijk een echt fietsfestival. In mei 2016 vindt in Amsterdam voor het eerst het Holland Bike Festival plaats, een spectaculair evenement dat zowel fietsen, fietsliefhebbers als partners en sponsors in de spotlights zet. Wij nodigen u uit om een rol te spelen bij dit unieke festival met een markt, talkshows en tal van wedstrijden en demonstraties. Dit alles in- en rond een unieke locatie: de overdekte klassieke wielerbaan Velodrome in Amsterdam.

 

Vier het fietsen

 

Het Holland Bike Festival gaat het fietsen en onze fietscultuur vieren. Het wordt dus beslist geen traditionele fietsbeurs. Fietsen is namelijk niet alleen een manier om van A naar B te komen, sportief en milieuvriendelijk, maar is ook steeds meer een lifestyle. Vele doelgroepen hebben hun eigen fietsstijl, van de bakfietsmoeder tot de hipster op zijn opgeknapte vintage racefiets. Steeds meer vrouwen gaan wielrennen, en in het weekend stappen velen op hun MTB om zichzelf uit te leven. De e-biketrend mag bovendien in dit rijtje ook niet ontbreken. De elektrische fiets is sterk in opkomst, nu ook onder jongere doelgroepen. Kortom, zoveel fietsen, zoveel lifestyles.

Dit en meer willen we laten zien op het Holland Bike festival. Op dit feestelijke en interactieve evenement kunt u ook aandacht vestigen op uw merk of product. Wij verwachten veel publieke belangstelling en aandacht in de media. Mediavertegenwoordigers uit binnen- en buitenland zullen worden uitgenodigd, zowel nieuwsmedia als vakpers. De houten wielerbaan Velodrome in Amsterdam -een van de drie overdekte wielerbanen in Nederland- is een fotogeniek decor voor beelden van fietsliefhebbers en allerlei mooie tweewielers.

 

Urban Biking

 

Paulien Willems, eigenaar van organisator Cycle Fun Productions, laat zich onder meer inspireren door de Berliner Fahrradschau. Deze tentoonstelling in Berlijn is het walhalla voor liefhebbers van urban biking. Fabrikanten showen daar de hipste modellen en fietsgadgets. “Het is gek dat Amsterdam als dé fietsstad van de wereld zo’n evenement niet heeft”, zegt Willems.

 

Wat kunt u verwachten?

 

-Een 3-daags evenement op 27, 28 en 29 mei 2016 in- en om de overdekte wielerbaan Velodrome in Amsterdam-Sloten. De organisatie streeft naar zeker 20.000 bezoekers.
-De activiteiten op vrijdag zullen vooral zijn gericht op de jeugd, met name scholieren. Ook is er een race voor lichamelijk/verstandelijk uitgedaagden. Op zaterdag ligt de nadruk op participerend publiek, waaronder actieve sporters en deelnemers. Zondag is meer gericht op de geïnteresseerde toeschouwer en het gezin.
-Er zal een feestelijke markt zijn met kraampjes met eten en drinken, maar uiteraard ook stands met fietsmerken, -onderdelen, -accessoires en aanverwante artikelen. Bezoekers kunnen ter plekke fietsmodellen uitproberen. Op het evenement zijn daarnaast live-muziek, theatervoorstellingen, debatten en een wielercafé met (oud)profs.
-Demo’s en clinics met BMX en Trail Bike bijvoorbeeld. En allerlei (ludieke) fietswedstrijden voor uiteenlopende categorieën als bakfietsen, e-bikes, fixies, loopfietsen, eenwielers, kinderfietsen, ligfietsen en Segways. Ook is er een MTB-parcours.
-Er zullen wedstrijden Slowbiking plaatsvinden, waarbij het de kunst is om zo langzaam mogelijk te fietsen.
-En er zijn toertochten van verschillende lengtes in de wijde omgeving.
-De entree voor het festival is gratis. Voor bepaalde activiteiten, zoals toertochten en wedstrijdjes, wordt een bescheiden bedrag in rekening gebracht.

 


 

The new Holland Bike Festival puts bikes and partners in the spotlight

 

Cycling city Amsterdam finally gets their own real bike festival. In May 2016 the first Holland Bike Festival will take place in Amsterdam; a spectacular event that puts not only bikes and bike lovers, but also partners and sponsors in the spotlight. We would like to invite you to play a part in this unique festival with a market, talk shows and a variety of matches and demonstrations. The event will take place in and around a unique location: the covered classic indoor cycling track Velodrome in Amsterdam.

 

Celebrate cycling

 

The Holland Bike Festival will be celebrating cycling and the Dutch cycling culture. It is not going to be a traditional cycling faire. Cycling is not only an active and environmentally-friendly way to get from A to B, it is also becoming a lifestyle. Many different target groups have their own style of bikes ranging from the Dutch bakfiets mums to the hipster with their revamped vintage race bike. More and more women have started race biking, and many get on their MTB at the weekends. The e-bike trend should also not be forgotten. The electronic bike is becoming increasingly popular, also with the younger target groups. All in all: many bikes and many lifestyles.

We would like to show this and more and the Holland Bike Festival. At this festive and interactive event you can also present and draw attention to your brand or product. We are expecting a lot of interest from the public and coverage in the media. Media representatives from both The Netherlands and abroad will be invited, both news media and press. The wooden cycling track Velodrome in Amsterdam – one of the three covered cycling tracks in The Netherlands – is a photogenic decor for images of bike lovers and a variety of beautiful bikes.

 

Urban Biking
Paulien Willems, owner of organisation Cycle Fun Productions, is inspired by the Berliner Fahrradschau. This exhibition in Berlin is urban biking heaven. Manufacturers show the most trendy models and cycling gadgets. “It’s crazy that Amsterdam, being the cycling city of the world, hasn’t got an event like that yet”, says Willems.

 

What can you expect?

 

– A 3-day event on 27th, 28th and 29th of May 2016 in and around the covered cycling track Velodrome in Amsterdam-Sloten. The organisation aims at at least 20,000 visitors.
– The activities on Friday will be aimed at young people, specifically school children. There will also be a race for physically or mentally challenged people. On Saturday the focus is on participating audiences, including sports people participants. Sunday is focussed on interested spectators and families.
– There will be a festive market with food and drinks stalls, and stands with cycling brands, parts, accessoiries and related items. Visitors can try out different bike models on the spot. There will also be live music, theatre, debates and a cycling pub with (former) professionals.
– Demo’s and clinics with for example BMX and Trail Bike. And a variety of (playful) cycling matches for a range of categories such as bakfietsen, e-bikes, fixies, walk-bikes, unicycles, children’s bikes, Segways.
– There is also an MTB-track.
– There will be Slowbiking games, where the aim is to cycle as slowly as possible.
– There will be cycling trips of several lenghts in the local area.
– There is free entrance to the festival. For some activities, such as the cycling trips or games, a small fee is asked